جهت ارتباط با سالن زیبایی سی رخ مشهد تخصصی رنگ و هیرکات میتوانید به شماره تماس هایی که در صفحه سالن زیبایی سی رخ اعلام شده تماس گرفته، و وقت خود را رزرو نمایید.

قابل ذکر است سالن زیبایی سی رخ همه روزه به جز ایام تعطیل ساعت 10 الی 17 آماده خدمت رسانی می باشد. خدمت رسانی خارج از ساعات کاری، منوط به موافقت مدیریت سالن می باشد.